Květen je nejenom měsícem lásky, ale také měsícem, kdy byla ukončena druhá světová válka v Evropě. Ostrava a její obyvatelé si během války museli prožít těžké chvíle a mnozí z našich rodáků položili během okupace za naši vlast i tu nejcennější oběť, svůj život. Jako jedno z mement na toto kruté období a hrdinství lidí je i pamětní objekt před naší základní školou a to Památník padlým a umučeným 1939 - 1945.

diflucan dosage oral yeast infection
propranolol 20 mg en espanol
 • TEST I. Velká válka

  • Datuj trvání Velké války.
  • Které země tvořily Trojspolek?
  • Které státy tvořily tzv. blok Dohody? effect of viagra on normal male
  • Na straně kterého vojenského uskupení během Velké války stála Itálie?
  • Kterou válčící stranu podporovaly během Velké války Bulharsko a Osmanská říše?
  • Jakou vojenskou taktiku použili Němci v počátečních fázích války?
  • Jak se nazývá typ války, pro kterou je charakteristické zdlouhavý boj o každý metr území?
  • Na které frontě Velké války se odehrával boj německé a ruské armády?
  • Který stát vstupuje do války až v roce 1917? zovirax eye ointment indications
  • Jak se nazýval francouzský systém bunkrů, pevností a překážek, které měly ochránit postup Němců na Paříž?
  • Přes kterou zemi se Němci „vydali“ dobýt Francii, jaký byl mezinárodní status této země?
  • Doplň: A, Zázrak na …..  B, První tanky byly použity v bitvě na …..  C, U města Yprés byl poprvé použit….. …… .
  • Co bylo pravou přícinou vstupu USA do války? cialis viagra opinie
  • Doplň věty: Po únorové revoluci v Rusku byl svržen …x….., nastolena ……x… vláda. Lid si tvoří vlastní zástupce tzv. ……x……. = zástupci dělníků a rolníků. 
  • Co znamená zkratka VŘSR?
  • Kdo stál v čele VŘSR a bolševiků?
  • Vypiš dva základní zákony (dekrety)sovětů.
  • Čeho se týkala mírová dohoda sepsána v litevském Brestu?

   

 • TEST II. Vznik Československa,Češi a Slováci v 1. světové válce

  • Na straně kterého vojenského uskupení bojovali Čechoslováci během Velké války a za kterého císaře?
  • Jak se nazývala organizace, která spojovala české a slovenské vojáky, zběhy a emigranty a tvořila z nich legie?
  • Jaký typ hospodářství se uplatňoval v R-U během světové války?
  • Kdo nahradil v čele R-U Františka Josefa I. Po jeho smrti a kdy k tomu došlo?
  • Vypiš tři hlavní osobnosti, které se primárně zasloužily o vznik Československa.
  • Znáš alespoň dva tzv. „Muže 28. října“ (mužové října)? meglio cialis viagra o kamagra
  • Kdy bylo vyhlášeno samostatné Československo?
  • Kdy se k Československu přidali i Slováci?
  • Který český spisovatel je autorem knihy Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války?
  • Kde se odehrál atentát na následníha R-U trůnu roku 1914, jak se tento následník jmenoval?
  • Kdo provedl atentát na následníka R-U trůnu, ke které organizaci se hlásil?
 • TEST III. Důsledky 1. světové války, Svět po válce

  • Který stát byl hlavním vítězem Velké války?
  • Kdy přesně na minutu bylo podepsáno příměří s Německem, které ukončilo Velkou válku?
  • Popiš stručně obecné důsledky první světové války.
  • Kde se od roku 1919 konala konference, která určila poraženecké podmínky pro Německo?
  • Jaké „tresty“ byly stanoveny pro poražené Německo?
  • Vysvětli pojem „demilitarizované pásmo“.
  • Které nástupnické státy vznikly na troskách Rakousko – Uherska?
  • Jak se nazývala obdoba dnešního OSN, která vznikla po Velké válce, kde měla sídlo?
  • Které dva státy nebyly do této organizace (prozatím) přijaty?
  • Přiřaď správně státy k těmto osobnostem: Woodrow Wilson, David L. George, V. Orlando, G. Clemenceau, K. Saiondži.
  • Vysvětli pojmy: konvence, reparace, separátní (str.15, učebnice) best over counter viagra alternative
  cipro eye drops in pregnancy
cialis o viagra opiniones

Články pro vás

cytotec abortion procedure