Granty

Granty (13)

Ohodnotit tuto položku
(2 hlasů)

Strukturální změny v průmyslové oblasti Ostravska způsobily prudký růst nezaměstnanosti a vznik sociálních problémů. Jediným východiskem je orientace na evropský trh práce a zvyšování kompetencí obyvatelstva v oblasti cizích jazyků a mobility. S touto změnou je třeba začít již od nejmladších dětí, aby získaly nejen komunikační dovednosti, ale ztratily i strach z ciziny a vnímaly Evropu jako jeden celek s respektováním národních odlišností. Projekt Zelená pro Evropu byl koncipován ve třech hlavních rovinách - podpora školního projektového managementu, podpora jazykových kompetencí pedagogů a inovace moderních výukových metod anglického jazyka.

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Ozdravný pobyt 2.stupeň – hotel Neptun, Malá Morávka, 30.1. – 12.2.2016 

Na hotelu Neptun, Malá Morávka,  se uskutečnil 14 - denní ozdravný pobyt žáků 2. stupně. Akce se zúčastnilo 82 žáků naší školy a pedagogický doprovod včetně zdravotníka a nočního vychovatele (celkem 11 dospělých). Na ozdravný pobyt byla poskytnuta účelová dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Dotace je veřejná finanční podpora poskytnutá z rozpočtu statutárního města Ostrava.

Ohodnotit tuto položku

Projekt OPVK. 57 : „Zelená technice“ CZ.1.07/1.1.00/57.0006

Výše grantu: 204 112,00 Kč

clomid 150 mg and iui
Ohodnotit tuto položku

Projekt OPVK. 56 : „Zelená jazykům“ CZ.1.07/1.1.00/56.0736

Výše grantu: 201 949,00 Kč

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

Naše základní škola je příjemcem  2 130 808,- Kč, za které bylo vybaveno 15 učeben  interaktivními tabulemi s příslušenstvím.

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/08.00720

Popis projektu: V rámci projektu dojde k vybavení učeben, především odborného charakteru, novým ergonomickým nábytkem, audiovizuální a informační technologií. Díky realizaci projektů se zkvalitní technické zázemí pro výuku v odborných učebnách cizích jazyků, multimediálních, IVT, chemie a fyziky a v kmenových třídách.

typical dosage of zoloft for ocd
Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

Naše škola získala v rámci projektu EU peníze školám dotaci ve výši 2.492.137,-Kč.

Reg. Č. CZ.1.07/1.4.00/21.3658

lasix liquidum beipackzettel
Ohodnotit tuto položku

Naše škola se podílela na projektu Ozdravné pobyty dětí základních škol obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, v rámci kterého se 4 třídy 1. stupně zúčastnily v termínu od 27.2. do 9.3.2014 ozdravného pobytu se zaměřením na environmentální výchovu v Priessnitzových léčebných lázních Jeseník. Bohatý každodenní programy byl velmi kvalitně zajištěn lektorkami. Ubytování bylo příjemné, každý pokoj měl své sociální zařízení a byl zajištěn základní každodenní úklid. Rovněž stravu, její přípravu a pestrost a hodnotíme velmi kladně.  Celou dobu pobytu se o zdraví dětí starala zdravotní sestra, kterou v noci nahrazovala služba na jiném lázeňském domě. Děkujeme všem zúčastněným za perfektní zajištění akce.

 

TENTO PROJEKT  BYL SPOLUFINANCOVÁN A KOORDINOVÁN MĚSTSKÝM OBVODEM MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ A VYTVOŘEN ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP.

Ohodnotit tuto položku

Základní škola Zelená 42 je příjemcem účelové dotace na ozdravné pobyty dětí z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 450 000,-Kč. Ozdravných pobytů v Ostružné a Peci pod Sněžkou se zúčastnilo během března 2014 celkem 107 žáků.

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
taking 20mg of cialis

Na hotelu Jelenovská, Valašské Klobouky se uskutečnil v uvedeném termínu 11 - denní ozdravný pobyt žáků 1. stupně spojený s environmentální výchovou. Pobytu se zúčastnilo 116 žáků naší školy ze tříd 2.B, 2.C, 3.A, 5.A, 5.B a pedagogický doprovod včetně nočního vychovatele. Ozdravný pobyt zajišťoval pro žáky školy Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz s využitím dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR. 

V době pobytu probíhal environmentální výukový program, který připravil a realizoval tým lektorů pod vedením Mgr. Radka Rafaje. V rámci programu bylo hlavní téma les, stromy, krajina, příroda atd. Žáci byli seznamováni s problematikou formou vycházek, soutěží, her, kvízů a diskuzí k danému tématu. V rámci výuky byl zorganizován projektový den na téma Minerální vody v Luhačovicích.   

cialis o viagra opiniones
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Na rekreačním středisku Příčná, Zlaté Hory se uskutečnil 14 - denní ozdravný pobyt žáků 2. stupně. Akce se zúčastnilo 75 žáků naší školy a pedagogický doprovod včetně zdravotníka a nočního vychovatele. V době pobytu probíhala výuka podle stanoveného rozvrhu, lyžařský výcvikový kurz  a ozdravný program v době volnočasových aktivit. V rámci výuky byl zorganizován projektový den na téma Jeseníky a Studniční vrch. Na přípravě se podíleli lektoři Priessnitzových lázní Jeseník. Součástí vzdělávání byla návštěva Zlatorudných mlýnů a poutního místa Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. 

meglio cialis viagra o kamagra
pcos metformin provera clomid
Ohodnotit tuto položku
(3 hlasů)

Registrační číslo: 2014-1-CZ01-KA101-001550 

Národní agentura se rozhodla udělit Základní škole Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace grant z finančních prostředků rozpočtu Evropské unie na projekt s názvem „Zelená pro Evropu“ v rámci programu Erasmus+, KA 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců.

pharmacy tech programs online florida

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/08.00720

Naše základní škola je příjemcem  2 130 808,- Kč, za které bylo vybaveno 15 učeben interaktivními tabulemi s příslušenstvím.

počet modernizovaných učeben: ....

výše dotace z rozpočtu Regionální rady: max. 9,1 mil. Kč

rozpočet na projekt: 11,1 mil. Kč

z toho na ZŠ Ostrava, Zelená 42: 15 učeben (interaktivních tabulí s příslušenstvím), 2 130 808 Kč

propranolol 20 mg en espanol