Ozdravný pobyt 2016 - hotel Neptun Doporučený

  26 únor 2016

Ozdravný pobyt 2.stupeň – hotel Neptun, Malá Morávka, 30.1. – 12.2.2016 

Na hotelu Neptun, Malá Morávka,  se uskutečnil 14 - denní ozdravný pobyt žáků 2. stupně. Akce se zúčastnilo 82 žáků naší školy a pedagogický doprovod včetně zdravotníka a nočního vychovatele (celkem 11 dospělých). Na ozdravný pobyt byla poskytnuta účelová dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Dotace je veřejná finanční podpora poskytnutá z rozpočtu statutárního města Ostrava.

effect of viagra on normal male

 

V době pobytu probíhala výuka podle stanoveného rozvrhu, lyžařský výcvikový kurz, snowboardový výcvikový kurz  a ozdravný program v době volnočasových aktivit. V rámci výuky byl zajištěna exkurze do muzea a výrobny ručního papíru ve Velkých Losinách. Exkurzi jsme doplnili o návštěvu zámeckého parku, kde byli žáci seznámeni i s historickými fakty, které se týkaly tohoto panství. Zámek je v zimním období uzavřen. Součástí vzdělávání byla návštěva zámku Bruntál, lázní Karlova Studánka a výstup na Praděd. clomid ultrasound day 15

 

V době volnočasových aktivit jsme s žáky navštívili bazén v Bruntálu, pořádali jsme vycházky po okolí v rámci klimatoterapie, sportovní soutěže, výtvarné soutěže, deskové hry a další zájmové činnosti. Ve večerních hodinách probíhal společný program pro všechny žáky – společenské soutěže se sportovními výkony i vědomostními znalostmi, dramatizace připraveného textu na zadané téma, soutěž „Kufr“, diskotéky, maškarní diskotéka a večery, kdy si vzájemně připravovali program žáci ze 7. ročníků. Na hotelu bylo zajištěno stravování pětkrát denně a pitný režim. Na složení stravy dohlížela zdravotnice.

 

Pobyt v Jeseníkách přispěl ke zlepšení zdravotního stavu žáků. Tato oblast není postižena smogovou situací. Pro žáky školy je ze zdravotního hlediska přínosem pobyt v místech bez smogového zatížení.

 

 

auslaufen des viagra-patents
generic prednisone images
increase libido while on zoloft