Ozdravný pobyt - Ostružná a Pec pod Sněžkou

  20 srpen 2015

Základní škola Zelená 42 je příjemcem účelové dotace na ozdravné pobyty dětí z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 450 000,-Kč. Ozdravných pobytů v Ostružné a Peci pod Sněžkou se zúčastnilo během března 2014 celkem 107 žáků.

hair loss with synthroid or armour
can zoloft cause night sweats
cialis viagra opinie