Poradenství

Poradenství (7)

Podřazené kategorie

Výchovný poradce (2)

MGR. PETRA HÚSKOVÁ

Konzultační hodiny:

Úterý     14:00 – 15:00

Čtvrtek  14:00 – 15:30, v jiné dny po předchozí domluvě

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ VÁM MŮŽE POMOCI PŘI HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ V PROBLÉMOVÝCH SITUACÍCH VAŠICH DĚTÍ V TĚCHTO OBLASTECH:   

speciální vzdělávací potřeby (poruchy učení, mimořádné nadání, zdravotní postižení)

výchovné problémy

volba povolání u vycházejících žáků 

Metodik prevence (5)

MGR. IVO BERNÁT

Konzultační hodiny:

čtvrtek  14.00 – 15.30, v jiné dny po předchozí domluvě

Činnost metodika prevence sociálně patologických jevů (SPJ) je zaměřena na mapování, odhalování, ale v první řadě prevenci společensky nežádoucího chování, kterými především jsou:

užívání návykových látek, které určitými způsoby mění fyzický i psychický stav dítěte

projevy šikany v dětském kolektivu

hráčství a závislost na počítačích, internetu a počítačových hrách

poruchy příjmu potravy - anorexie, bulimie best over counter viagra alternative

otázky osobního bezpečí

právní otázky spojené s kriminalitou mládeže

Víte jak se zachovat při anonymním výhružném telefonátu nebo ozbrojeném útoku v prostředí školy, či jiné veřejné instituce? Pro potřebu snížení rizika a prevence těchto patologických jevů byly vytvořeny informační letáky a brožury Krajského úřadu Moravsko-slezského kraje.

pharmacy dispensing errors in canada

Školní preventivní strategie je program určený pro žáky a pedagogické pracovníky školy a má vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů ve škole i mimo školu. Zahrnuje výchovnou i vzdělávací složku vzdělání během celého školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy a školy, ke změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. Základním předpokladem k maximální účinnosti je aktivní zapojení všech žáků a pedagogických pracovníků. food works like viagra

cialis viagra opinie
taking 20mg of cialis

Přihlašování ke vzdělávání:

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

Termín podání přihlášek do denní formy vzdělávání je do 15. března 2016. cialis tadalafil 40 mg

RODIČOVKÁ LINKA 840 111 234

Rodičovská linka je v provozu každý všední den odpoledne - pondělí, středa a pátek: 13 - 16 hod. úterý a čtvrtek : 16 - 19 hod.

Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny z celé České republiky. Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se týká jejich dětí. V případě problémů v rodinných vztazích zajišťuje služby v podobě výchovného, rodinného a sociálně-právního poradenství. Zároveň nabízívýchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních a středních škol. Své služby poskytuje výhradně po telefonu a ctí zásadu anonymity klienta - pokud klienti sami nechtějí, nemusejí sdělovat své osobní údaje.

Vážení rodiče a další návštěvníci webových stránek školy, v poslední době se ve sdělovacích prostředcích diskutuje problematika šikany žáků na školách. V souvislosti s tím se hledají způsoby a navrhují řešení, jak šikaně předcházet, jak ji zjistit a jak existující problém vyřešit.

Nejúčinnější prostředek, jak se se šikanou vyrovnat, je těsná spolupráce mezi rodinou a školou, mezi rodiči a dětmi a mezi žáky a učiteli. S tím samozřejmě souvisí oznamovací povinnost každého občana našeho státu.

cialis o viagra opiniones

Bezplatné testování mladistvých na přítomnost drog bude pokračovat také v letošním roce. Městská nemocnice Ostrava totiž znovu získala grant Magistrátu města Ostravy, díky němuž může s testováním začít. V tuto chvíli je k dispozici na šest set testovacích sad. V loňském roce bylo provedeno celkem 338 testů, z nichž 120 bylo pozitivní.

Odkaz zde

V první řadě je důležité ujasnit si, co je k samotné zkoušce skutečně potřebné. To vyplývá především z požadavků školy, pro kterou jste se rozhodli. Stejně tak je důležité udělat si „pořádek“ ve svých vědomostech, zmapovat své silné a slabé stránky. Dobrým ukazatelem „dostatečnosti“ vašich vědomostí mohou být ukázky přijímacích zkoušek z minulých let nebo porovnávací testy. paroxetine or zoloft

aturan minum obat cytotec