Ozdravný pobyt 2.stupeň – hotel Neptun, Malá Morávka, 30.1. – 12.2.2016 

Na hotelu Neptun, Malá Morávka,  se uskutečnil 14 - denní ozdravný pobyt žáků 2. stupně. Akce se zúčastnilo 82 žáků naší školy a pedagogický doprovod včetně zdravotníka a nočního vychovatele (celkem 11 dospělých). Na ozdravný pobyt byla poskytnuta účelová dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Dotace je veřejná finanční podpora poskytnutá z rozpočtu statutárního města Ostrava. effect of viagra on normal male

nolvadex and clomid pct cycle

Ozdravný pobyt 2.stupeň – hotel Neptun, Malá Morávka, 30.1. – 12.2.2016 

Na hotelu Neptun, Malá Morávka,  se uskutečnil 14 - denní ozdravný pobyt žáků 2. stupně. Akce se zúčastnilo 82 žáků naší školy a pedagogický doprovod včetně zdravotníka a nočního vychovatele (celkem 11 dospělých). Na ozdravný pobyt byla poskytnuta účelová dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Dotace je veřejná finanční podpora poskytnutá z rozpočtu statutárního města Ostrava.

Naše škola se podílela na projektu Ozdravné pobyty dětí základních škol obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, v rámci kterého se 4 třídy 1. stupně zúčastnily v termínu od 27.2. do 9.3.2014 ozdravného pobytu se zaměřením na environmentální výchovu v Priessnitzových léčebných lázních Jeseník. Bohatý každodenní programy byl velmi kvalitně zajištěn lektorkami. Ubytování bylo příjemné, každý pokoj měl své sociální zařízení a byl zajištěn základní každodenní úklid. Rovněž stravu, její přípravu a pestrost a hodnotíme velmi kladně.  Celou dobu pobytu se o zdraví dětí starala zdravotní sestra, kterou v noci nahrazovala služba na jiném lázeňském domě. Děkujeme všem zúčastněným za perfektní zajištění akce. hair loss with synthroid or armour

 

TENTO PROJEKT  BYL SPOLUFINANCOVÁN A KOORDINOVÁN MĚSTSKÝM OBVODEM MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ A VYTVOŘEN ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP.

viagra generyczna bez recepty

Základní škola Zelená 42 je příjemcem účelové dotace na ozdravné pobyty dětí z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 450 000,-Kč. Ozdravných pobytů v Ostružné a Peci pod Sněžkou se zúčastnilo během března 2014 celkem 107 žáků. cialis viagra opinie

Na hotelu Jelenovská, Valašské Klobouky se uskutečnil v uvedeném termínu 11 - denní ozdravný pobyt žáků 1. stupně spojený s environmentální výchovou. Pobytu se zúčastnilo 116 žáků naší školy ze tříd 2.B, 2.C, 3.A, 5.A, 5.B a pedagogický doprovod včetně nočního vychovatele. Ozdravný pobyt zajišťoval pro žáky školy Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz s využitím dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR. 

V době pobytu probíhal environmentální výukový program, který připravil a realizoval tým lektorů pod vedením Mgr. Radka Rafaje. V rámci programu bylo hlavní téma les, stromy, krajina, příroda atd. Žáci byli seznamováni s problematikou formou vycházek, soutěží, her, kvízů a diskuzí k danému tématu. V rámci výuky byl zorganizován projektový den na téma Minerální vody v Luhačovicích.   

clomid 50mg how many tablets

Na rekreačním středisku Příčná, Zlaté Hory se uskutečnil 14 - denní ozdravný pobyt žáků 2. stupně. Akce se zúčastnilo 75 žáků naší školy a pedagogický doprovod včetně zdravotníka a nočního vychovatele. V době pobytu probíhala výuka podle stanoveného rozvrhu, lyžařský výcvikový kurz  a ozdravný program v době volnočasových aktivit. V rámci výuky byl zorganizován projektový den na téma Jeseníky a Studniční vrch. Na přípravě se podíleli lektoři Priessnitzových lázní Jeseník. Součástí vzdělávání byla návštěva Zlatorudných mlýnů a poutního místa Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor.  cialis generic comprimes 4

Články pro vás