Školní preventivní strategie je program určený pro žáky a pedagogické pracovníky školy a má vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů ve škole i mimo školu. Zahrnuje výchovnou i vzdělávací složku vzdělání během celého školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy a školy, ke změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. Základním předpokladem k maximální účinnosti je aktivní zapojení všech žáků a pedagogických pracovníků. clomid 150 mg and iui

antabuse patient uk

RODIČOVKÁ LINKA 840 111 234

Rodičovská linka je v provozu každý všední den odpoledne - pondělí, středa a pátek: 13 - 16 hod. úterý a čtvrtek : 16 - 19 hod. zovirax eye ointment indications

Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny z celé České republiky. Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se týká jejich dětí. V případě problémů v rodinných vztazích zajišťuje služby v podobě výchovného, rodinného a sociálně-právního poradenství. Zároveň nabízívýchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních a středních škol. Své služby poskytuje výhradně po telefonu a ctí zásadu anonymity klienta - pokud klienti sami nechtějí, nemusejí sdělovat své osobní údaje.

meglio cialis viagra o kamagra
lasix liquidum beipackzettel
diflucan dosage oral yeast infection

Vážení rodiče a další návštěvníci webových stránek školy, v poslední době se ve sdělovacích prostředcích diskutuje problematika šikany žáků na školách. V souvislosti s tím se hledají způsoby a navrhují řešení, jak šikaně předcházet, jak ji zjistit a jak existující problém vyřešit. aturan minum obat cytotec

Nejúčinnější prostředek, jak se se šikanou vyrovnat, je těsná spolupráce mezi rodinou a školou, mezi rodiči a dětmi a mezi žáky a učiteli. S tím samozřejmě souvisí oznamovací povinnost každého občana našeho státu.

generische geneesmiddelen viagra

Bezplatné testování mladistvých na přítomnost drog bude pokračovat také v letošním roce. Městská nemocnice Ostrava totiž znovu získala grant Magistrátu města Ostravy, díky němuž může s testováním začít. V tuto chvíli je k dispozici na šest set testovacích sad. V loňském roce bylo provedeno celkem 338 testů, z nichž 120 bylo pozitivní.

Odkaz zde
amoxil 12h suspension dosis
ventolin hfa inhalation aerosol 90 mcg
propranolol 20 mg en espanol