ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA E. MARHULY 

S KLUBEM RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY

 

Vás srdečně zve na  domperidone or motilium

 

I. ABSOLVENTSKOU VÝSTAVU

žáků I. stupně 

Alexandra Gurská

Jonáš Hanel

Adéla Husarová

Adam Košťál

Jan Píšek

Karolína Ruibarová testo absetzen ohne clomid

Jan Špaňhel

  amoxil 12h suspension dosis

 

Pátek 10. června 2016 v 15 hodin

Vestibul Základní školy Zelená – Zelená 42 clomid 150 mg and iui

 

Hudební vystoupení: David Straka, DiS.

  propranolol 20 mg en espanol

 

 

 

 

  effect of viagra on normal male

 

 

generic prednisone images
clomid ultrasound day 15

V 14. ročníku prestižní Celostátní literárně, historické a výtvarné soutěži „Komenský a my 2015-2016“ získala mladá výtvarnice Adéla Pupíková ze třídy Mgr. Kláry Luxové 3. Místo za svou nádhernou kresbu na téma „Město“ – kde znázornila po celém světě architektonicky unikátní pohled na Karlův most.

Školní rok 2015/2016 začal úspěchem!

Cena Madame Humanité se uděluje za kulturní a uměleckou činnost a za podporu humanistických a vzdělávacích programů pro děti a mládež. Programu se každoročně účastní instituce z celého světa.  cialis tadalafil 40 mg

Letošní školní rok začal pro nás velkým úspěchem. Naše škola byla oceněna zmíněnou cenou a získá prestižní sochu Madame Humanité 2015.

Vážený pane řediteli, 

přijměte naše poděkování za aktivní účast v projektu OČIMA GENERACÍ, který pro region Moravskoslezský kraj právě vrcholí v Ostravě. Vaši žáci nám zaslali své výtvarné práce na téma "Štěstí, jak je vidím já". Všechny práce byly okouzlující, ale s ohledem na kapacitní možnosti jsme nemohli k naší lítosti vystavit všechny.  Velice všem tvůrcům děkujeme a přejeme jim mnoho štěstí a úspěchů v jejich další tvorbě. Naše poděkování také patří uměleckým vedoucím, kteří s dětmi spolupracovali. Tato jejich práce s dětským světem  je krásná a velice si jí vážíme.

V pátek 5.6. proběhlo slavnostní zahájení vernisáže absolventských prací žáků ZUŠ Eduarda Marhuly. Práce budou ke zhlédnutí v nejbližších dnech ve vestibulu naší školy. Absolventi školy: Taťána Liberdová, Leona Rašková, Martin Gatnar, Petr Koštěl.

lasix liquidum beipackzettel