Rady rodičům budoucích prvňáčků Doporučený

  26 srpen 2016

Co budou Vaše děti potřebovat v 1.třídě? viagra cialis ou levitra qual o melhor

- aktovka, pouzdro, sáček na papuče

- cvičební úbor a cvičební obuv s bílou podrážkou

Zahájení nového školního roku je ve čtvrtek  1.září 2016 v 8 hod. Ve stejnou dobu budou rodiče seznámeni s provozem školní družiny. Informace o organizaci výuky se dozvíte na první třídní schůzce 1.9.2016 v 9 hod. Děti dostanou při zahájení školního roku učebnice. S nákupem pomůcek vyčkejte po první třídní schůzce.  Na začátku školního roku počítejte s finančními výdaji na pracovní sešity, pomůcky aj. cca 1 000 Kč.

 

Rady rodičům budoucích prvňáčků

1. Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte. antabuse patient uk

2. Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí osobní kontakt. Dítě má pozorně poslouchat pohádku a převyprávět jednoduše její obsah. Dítě by mělo umět zpaměti zarecitovat básničku a zazpívat písničku. Rozšiřujete i jeho slovní zásobu. taking 20mg of cialis

3. Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujete tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

4. Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou oblast dítěte. Dítě musí vydržet alespoň 10 minut soustředit se na zadanou práci a dokončit ji. 

5. Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy: nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpředu, vzadu – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

6. Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu. 

7. Dbejte na vhodné pohybové aktivity – příroda je jedna velká tělocvična, prospěje i vám.

8. Trénujte změny denního režimu souvisejícího se školní docházkou – ranní vstávání, odbourání odpoledního spaní, čas ukládání k večernímu spánku. Dítě má být samostatné při oblékání 

      (včetně zavázání tkaniček) a stolování.

9. Dítě by mělo být schopno pracovat samostatně i ve skupině dětí

10. Dítě by mělo správně vyslovovat všechny hlásky a sluchem rozeznat první a poslední hlásku ve slově.

11. Dítě má umět správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem, jeho kresba by měla být vyspělejší a bohatší na detaily. 

12. Samozřejmostí je umět se přiměřeně chovat k dospělým i vrstevníkům (umět pozdravit, požádat, poděkovat, uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.) 

 


 

LEDEN 2016                                                                          NA SHLEDANOU 1.9.2016

 

 

aturan minum obat cytotec
paroxetine or zoloft
enterococcus treatment ampicillin