Bezhotovostní platba za ŠD

Vážení rodiče, platba za družinu se provádí příkazem z účtu rodičů na účet ZŠ Ostrava, Zelená 42 nebo platbou v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Platbu je nutno uhradit do 20.9. každého školního roku pro 1. pololetí a do 20.1. stejného škol. roku pro 2. pololetí nebo do konce stávajícího měsíce na měsíc následující a nebo do 5ti dnů po nástupu dítěte do zařízení ŠD. Platbu lze provádět pololetně nebo ročně, jiná varianta jen po osobní domluvě. Při předčasném ukončení docházky do ŠD bude zbývající přeplatek vrácen na základě písemného vyrozumění.

food works like viagra

 

Odhlášení dítěte z docházky do ŠD je nutno podat písemně vedoucí vychovatelce ŠD ještě před započetím nového měsíce, aby rodičům nevznikla povinnost provést platbu již v nově započatém měsíci. Pokud nedojde k zaplacení platby v termínu, je uvědomen ředitel školy. Dítě bude vyřazeno z docházky do ŠD první den nezaplaceného měsíce. Ředitel školy určí způsob splátky platby nebo rozhodne o úplném vyloučení z docházky do ŠD.

Pozor - při současné platbě za družinu a stravné je nutné zavést dva trvalé příkazy s různými variabilními symboly.V bance, v níž máte zřízen svůj účet, zadat jednorázový příkaz k úhradě. U školní družiny od září požadujeme jednorázové platby na září až prosinec 600,- Kč, na leden až červen 900,- Kč (tj. 150,-Kč/měsíc) , na účet našeho zařízení 43-1004080217 / 0100, variabilní symbol: 377120,specifický symbol: r.č.dítěte

lasix liquidum beipackzettel
Super User

admin

zovirax eye ointment indications