Přijímací zkoušky – střední školy 2015/2016 Doporučený

Přihlašování ke vzdělávání:

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

Termín podání přihlášek do denní formy vzdělávání je do 15. března 2016. food works like viagra

Pro obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2015.

 

Přijímací řízení:

Přijímací zkouška v prvním kole se koná v termínech od 22. dubna do 30. dubna 2016. Pro obory s talentovou zkouškou od 2. do 15. ledna 2016. Na konzervatoři od 15. do 31. ledna 2016. lasix liquidum beipackzettel

Ředitelé středních škol oznámí termíny prvního kola přijímacích zkoušek pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října 2015, pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna 2016.

Do 3 pracovních dnů po posledním termínu přijímací zkoušky zveřejní ředitel střední školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud byl uchazeč přijat na SŠ, musí svůj zájem potvrdit odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou. Neplatí to v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Prezentační výstava středních škol:

• V Ostravě: Učeň, středoškolák, vysokoškolák 2015, Výstaviště Černá louka.

Termín: 4. 12. 2015 9:00 – 17:00 hod. a 5. 12. 2015 9:00 – 14:00 hod.

  zovirax side effects skin

Atlas školství:

• Během října obdrží každý žák 9. ročníku tištěnou publikaci – Atlas školství, kde naleznete veškeré informace o přijímacím řízení a nabídce středních škol v našem kraji.

• Pro informace o SŠ v celé ČR: http://www.atlasskolstvi.cz/

 

zovirax eye ointment indications