Interaktivní výuka je moderní metodou výuky na ZŠ. Má několik hlavních cílů:

- nabídnout žákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky a tím zvýšit jejich motivaci k učení;

- zapojit do procesu učení žáky samotné: nemají již být jen pasivními posluchači, ale spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání.

viagra pills price india
prednisone side effects long term

Naše škola získala v rámci projektu EU peníze školám dotaci ve výši 2.492.137,-Kč.

Reg. Č. CZ.1.07/1.4.00/21.3658 testo absetzen ohne clomid

cialis tadalafil 40 mg
auslaufen des viagra-patents