Návštěvní řád dětského areálu - 2017 Doporučený

  18 květen 2017
lasix ototoxicity dose

Toto hřiště bylo vybudováno pro využití volného času Vašich dětí. Pro příjemný a nerušený pobyt Vás žádáme o dodržování podmínek toho řádu. Dětský areál je určen výhradně pro děti do 12 let v doprovodu rodičů či zodpovědné osoby starší 18 let. 

 

1. Areál je pro veřejnost otevřen od dubna do října od  9:00 do 19:00, prodloužení možné po osobní dohodě se správcem či na vrátnici školy.

2. V areálu je zákaz:

 vstupu se zvířaty

 vstupu podnapilým osobám

 vjezdu s koly a kolečkovými bruslemi na umělé povrchy

 požívání alkoholických nápojů 

 znečišťování prostranství, ničení zeleně a inventáře

 kouření (Porušování zákazů je důvodem k uzavření hřiště)


3. Na hřišti vycházkového dvora je dovoleno hrát pouze měkkými míči

4. Hra na pingpongových stolech je možná po dohodě se správcem hřiště

5. Hřiště i hrací prvky je nebezpečné využívat, pokud jsou mokré či namrzlé

6. Jakákoliv poškození se hlásí správci

7. Po uzamčení bran je objekt elektronicky střežen Městskou policií

8. Škody způsobené úmyslným poškozením budou vymáhány právní cestou

9. Pobyt v areálu na vlastní nebezpečí


V roce 2017 je provoz hřiště podpořen transferem z rozpočtu Statutárního města Ostravy v rámci projektu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz s názvem „Otevřená hřiště v MOaP II.“.

NA PROVOZU AREÁLU SE FINANČNĚ PODÍLÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

 

only 4 days of clomid