Provozní doba jídelny Doporučený

  19 srpen 2015

Výdejní doba obědů ve školní jídelně: od 11.15 hod. do 14.00 hodin

Výdejní doba pro cizí strávníky: I. od 11.15 hod. do 11.30 hodin is metoprolol safe with viagra

Výdejní doba pro cizí strávníky II. od 13.45 hod. do 14.00 hodin 

Obědy přes ulici se vydávají do jídlonosičů k tomu určených - ne do sklenic! Výdejní doba může být z nějakých vážných důvodů zkrácena nebo upravena, což bude včas oznámeno strávníkům vývěskami na dveřích. can zoloft cause night sweats

clomid 150 mg and iui
antabuse patient uk