od 11.15 hod. do 14.00 hodin

od 11.15 hod. do 11.30 hodin a poté od 13.45 hod. do 14.00 hodin - Prosíme, nepředbíhejte žáky stojící před Vámi, děkujeme!

Volby do Rady školy

Vážení rodiče, zaměstnanci a ostatní strávníci školní jídelny Zelená 42 ,Ostrava 1, 702 00, naše škola se rozhodla přejít i na bezhotovostní platební systém, to znamená, že platby, které jste dosud prováděli hotovostně, např. placení obědů, úhrada za školní družinu, můžete hradit i prostřednictvím Vašeho účtu v bance.

Co je třeba udělat?

V bance, v níž máte zřízen svůj účet, zadat trvalý příkaz k úhradě s částkou:


strávníci 7.- 10.let - 500,- Kč
strávníci 11.- 14.let - 550,- Kč
strávníci 15. a více let - 600,- Kč
cizí strávníci 1.140,-Kč


Bezhotovostní platba za družinu:

u školní družiny od září 2017 požadujeme jednorázové platby na září až prosinec 600,- Kč, na leden až červen 900,- Kč (tj. 150,-Kč/měsíc) , na účet našeho zařízení 43-1004080217 / 0100, variabilní symbol: 377120,specifický symbol: r.č.dítěte


Bezhotovostní platba za stravné:

číslo účtu příjemce platby (naše zařízení): 43-1004080217 / 0100
specifický symbol: rodné číslo strávníka, u cizích strávníků číslo čipu
variabilní symbol: 324100 u cizích strávníků: 324110
počáteční datum účinnosti: (datum příkazu k úhradě k 15.dni v měsíci)
konečné datum účinnosti: 15.05. daného roku
úhradu zasílat vždy jen od srpna do května daného roku (nezadávat na prázdniny)
2. S vyplněným formulářem zajít k vedoucí školní jídelny, která údaje zanese do stravovacího programu.
3. Přihlášení stravného proběhne automaticky vždy na všechny dny daného kalendářního měsíce. Školní jídelna neprovádí automaticky jakékoliv změny za strávníky, tzn.NEODHLÁŠENÁ (nevybraná) strava…PROPADÁ!!
4. Vyúčtování odhlášených obědů proběhne 1x ročně, v červnu .


Od září 2008 školní jídelna zavedla čipy. Čipy zůstávají po dobu stravování stejné a není potřeba je nosit při hotovostní platbě obědů.

Rozvrh hodin

Rozvrhy hodin jednotlivých tříd, učeben a pedagogů

více

Týdenní plán

Zjistěte, co čeká vaše děti tento týden během výuky

více

Prodej stravenek

Nakupte stravenky pohodlněji díky e.strava.cz 

více

Jídelní lístek

Naše zdravé a chutné obědy přehledněji

více

Organizace školního dne

ranní 6.00-8.00 hod
odpolední 11.40-16.30 hod
0. hodina – 7.00 – 7.45 hod.
1. hodina – 8.00 – 8.45 hod.
2. hodina – 8.55 – 9.40 hod.
3. hodina – 10.00 – 10.45 hod.
4. hodina – 10.55 – 11.40 hod.
5. hodina – 11.50 – 12.35 hod.
6. hodina – 12.45 – 13.30 hod.
7. hodina – 13.35 – 14.20 hod.
8. hodina – 14.25 – 15.10 hod.
Výdejní doba pro žáky:od 11.15 hod. do 14.00
Výdejní doba pro cizí strávníky:11.15-11.30 hodin,13.45-14.00
Čtvrtek, 14:00-15:30