Rozvrh hodin

Rozvrhy hodin jednotlivých tříd, učeben a pedagogů

více

Týdenní plán školy

Zjistěte, co čeká vaše děti tento týden během výuky

více

Prodej stravenek

Nakupte stravenky pohodlněji díky e.strava.cz 

více

Jídelní lístek

Naše zdravé a chutné obědy přehledněji

více

DŮLEŽITÉ: Třídní pohovory 18.1.2018, 15:30-17:00

Naše škola obrazem

Proč právě naše škola

Základními vzdělávacími principy školy jsou otevřenost a univerzálnost. Úzké zaměření školy je nahrazeno maximální možnou nabídkou, pružností a velmi rychlou reakcí na změny požadavků. 

O co se snažíme

Snahou je vytvoření co nejširších podmínek pro rozvoj všech klíčových kompetencí, které jsou vedle nezbytných znalostí nepostradatelné pro úspěšný rozvoj a orientaci v rychle se měnícím světě.

Zelená budoucnosti

Školní vzdělávací program „Zelená budoucnosti“ stojí na čtyřech základních pilířích vzdělanosti – matematice, češtině, angličtině a informačních technologiích.

Otevřenost školy

Velký důraz je kladen na otevřenou komunikaci s rodičovskou veřejností. Při škole působí již tradičně Školská rada i Občanské sdružení Zelená. 

1. DEN: CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE

2. DEN: LONDÝN - GREENWICH, CITY

Během noci pokračování v cestě Belgií a Francií do přístavu Calais. Trajekt do Velké Británie do přístavu Dover, přejezd do Londýna. Procházka parkem ve čtvrti Greenwich, kde je známá královská observatoř a kudy prochází nultý poledník. Jízda lodí po řece Temži kolem Isle of Dogs k mostu Tower Bridge. Přechod slavného zvedacího mostu, návštěva expozice a procházka po nové skleněné lávce mezi jeho věžemi. Procházka kolem hradu The Tower a jeho prohlídka (korunovační klenoty, zbrojnice, popraviště a další zajímavosti). Procházka finančním centrem Londýna - The City (např. Bank of England, Royal Exchange, Stock Exchange). Procházka kolem monumentální katedrály St. Paul's Cathedral. Přechod Temže po lávce Milénia a procházka po nábřeží Temže s krásnými výhledy na moderní stavby v City. Odjezd na ubytování do anglických rodin, večeře.

 

3. DEN: DOPOLEDNÍ VÝUKA, BEACHY HEAD, PEVENSEY CASTLE

Po snídani výuka v místní škole (4 x 45 min). Odpoledne procházka po útesech Beachy Head. Překrásné výhledy na pás křídových útesů známý jako Seven Sisters, procházka po pláži v Birling Gap. Návštěva Pevensey Castle, kde je dochováno římské opevnění i zbytky normanského hradu. Návrat do rodin, večeře a nocleh jako minulou noc.

 

4. DEN: DOPOLEDNÍ VÝUKA, BATTLE ABBEY, BODIAM CASTLE 

Po snídani výuka v místní škole (4 x 45 min). Odpoledne návštěva míst, kde v r. 1066 zvítězil normanský vévoda Vilém Dobyvatel nad anglickým vojskem - Battle Abbey. Prohlídka opatství a procházka po bitevní pláni. Návštěva romantické ruiny vodního hradu Bodiam Castle, postaveného během stoleté války jako obrana proti možné francouzské invazi. Návrat do rodin, večeře a nocleh jako minulou noc.

 

5. DEN: DOPOLEDNÍ VÝUKA, PORTSMOUTH

Po snídani výuka v místní škole (4 x 45 min). Odpolední výlet do Portsmouth. Návštěva a prohlídka vlajkové lodi admirála Nelsona HMS Victory a zajímavého muzea Royal Naval Museum. Projížďka lodí po přístavu. Možnost vyhlídky ze Spinnaker Tower a nákupu suvenýrů. Návrat do rodin, večeře a nocleh jako minulou noc.

6. DEN: SALISBURY, STONEHENGE, BRIGHTON

Po snídani odjezd do Salisbury, historického města s krásnou gotickou katedrálou. Prohlídka katedrály, kde je mj. vystaven originál Velké listiny svobod (Magna Charta - 1215). Přejezd ke Stonehenge, nejznámějšímu megalitickému monumentu Evropy, jehož stáří je více než 5000 let. Odpoledne návrat do Brightonu, procházka městem a volný čas na pěkné oblázkové pláži. Návrat do rodin, večeře a nocleh jako minulou noc.

7. DEN: LONDÝN - WESTMINSTER

Po snídani odjezd do centra Londýna. Možnost návštěvy fotbalového stadionu Chelsea FC nebo slavného muzea voskových figurín Madame Tussauds. Přejezd metrem do centra a procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města: Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínská čtvrť Soho aj. Odpoledne jízda na London Eye (obří kolo postavené v roce 2000 k jubileu milénia - kabina se dostane až do výše 131 m). Možnost nákupu suvenýrů a v podvečer odjezd na trajekt do přístavu Dover. Noční trajekt do francouzského přístavu Calais.

Organizace školního dne

ranní 6.00-8.00 hod
odpolední 11.40-16.30 hod
0. hodina – 7.00 – 7.45 hod.
1. hodina – 8.00 – 8.45 hod.
2. hodina – 8.55 – 9.40 hod.
3. hodina – 10.00 – 10.45 hod.
4. hodina – 10.55 – 11.40 hod.
5. hodina – 11.50 – 12.35 hod.
6. hodina – 12.45 – 13.30 hod.
7. hodina – 13.35 – 14.20 hod.
8. hodina – 14.25 – 15.10 hod.
Výdejní doba pro žáky:od 11.15 hod. do 14.00
Výdejní doba pro cizí strávníky:11.15-11.30 hodin,13.45-14.00
Čtvrtek, 14:00-15:30

O nás

Základní škola je situována uprostřed sídliště Šalamouna s dobrou dopravní dostupností. Má velmi kvalitní sportovní zázemí v podobě víceúčelového sportovního areálu s rozsáhlou herní částí pro rodiče s menšími dětmi. Škola poskytuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Zelená budoucnosti“. Program je rozšířen o výuku angličtiny od 1. ročníku s posílením hodin matematiky, českého jazyka a anglického jazyka v dalších ročnících.  Jako druhý cizí jazyk je pro zájemce nabízen od 7. třídy německý a ruský jazyk. Vedle tradičních kroužků keramického, šachového, literárního, přírodovědného a turistického působí na škole další organizace, které nabídku mimoškolních aktivit výrazně rozšiřují – sportovní oddíly a mládežnické organizace. Působí zde také odloučené pracoviště základní umělecké školy, které nabízí širokou škálu výtvarných a hudebních aktivit zejména pro žáky 1. stupně. Vybavení školy je stále modernizováno a v současné době je již 27 učeben vybaveno multimediálním vybavením včetně interaktivních tabulí. Součástí školy je i školní jídelna a moderní družina pro 210 dětí.