Na rekreačním středisku Příčná, Zlaté Hory se uskutečnil 14 - denní ozdravný pobyt žáků 2. stupně. Akce se zúčastnilo 75 žáků naší školy a pedagogický doprovod včetně zdravotníka a nočního vychovatele. V době pobytu probíhala výuka podle stanoveného rozvrhu, lyžařský výcvikový kurz  a ozdravný program v době volnočasových aktivit. V rámci výuky byl zorganizován projektový den na téma Jeseníky a Studniční vrch. Na přípravě se podíleli lektoři Priessnitzových lázní Jeseník. Součástí vzdělávání byla návštěva Zlatorudných mlýnů a poutního místa Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor.