Interaktivní výuka je moderní metodou výuky na ZŠ. Má několik hlavních cílů:

- nabídnout žákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky a tím zvýšit jejich motivaci k učení;

- zapojit do procesu učení žáky samotné: nemají již být jen pasivními posluchači, ale spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání.