Naše škola byla slavnostním způsobem otevřena v tehdejší hornické kolonii na Šalamouně jako Škola Míru. Projekt nové a na tu dobu moderní školy se uskutečnil díky absolutnímu nedostatku školských zařízení v obvodu. Vedením projektu byl pověřen mladý ostravský architekt Oldřich Špaček, který spolupracoval také se školskými odborníky. Stavba školy byla zahájena na počátku roku 1951 firmou Moravomont z Olomouce.