Školská rada při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace

(dle ust. § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, školský zákon)

 

Členové školské rady:

z řad rodičů: Bohumil Vaněk a Markéta Lahodová

za pedagogický sbor: Mgr. Zdeňka Burová

za zřizovatele Statutární město Ostrava, MOb Moravská Ostrava a Přívoz: Vladimíra Dluhošová a Simona Uhrová