Pondělí 25.2. 
1.Plavání pro šk.rok 2018/19, 11.2. - 24.6.2019, Vodní svět Sareza, 8 – 8.45 hod., 2.A – Šebestíková, 2.B - Mydlářová, náhrada 7.3. od 13 hod., 8.45 – 9.30 hod., 2.C – Čenčíková, Burová A., náhrada 14.3. od 13 hod.
2.Městská policie – besedy, 1 hod. pro 8.B - Pokludová, 2.hod pro 9.B - Húsková, 3.hod pro 7.C – Bernát
3.DL – Já, loutka a stín, vstupné 60 Kč, odchod ze školy v 8.30 hod., návrat cca 10.30 hod., 3.A – Fialová
4.Parlament – Florbalový turnaj, 2.stupeň, 16 – 17 hod., tělocvična 

Úterý 26.2. 
1.Policie ČR, 4. třídy – šikana, pracovní listy, 1.hod pro 4.A – Šmídová, 2.hod. pro 4.B – Horák, 3.hod pro 4.C - Rokytová
2.Maskot Bovýsek – ovoce, pro 1. až 3.ročník, návštěva ve třídách 

Středa 27.2. 
1.Policie ČR – beseda, 1. a 2.hod. pro 7.A – Nováková, Král, 3. a 4.hod pro 7.B – Pokludová, Dvořáček, 5. a 6.hod – pro 7.C - Kubjatková
2.Zdravá 5 – 8 až 10 hod. pro 4.B – Horák, 10 až 11.40 hod. pro 4.C – Rokytová
3.Knihovna – Lev a myška, 9 – 11 hod., odchod ze školy 8.45 hod., příchod v 11.30 hod., 2.C – Čenčíková
4.DL – O hubaté Báře, vstupné 60 Kč, 10.30 hod., odchod ze školy 9.50 hod., příchod cca 12 hod., 3.B – Onderková, 4.A - Šmídová 

Čtvrtek 28.2. 
1.Projekt Technické vědy v přírodních oborech, SŠ Na Jízdárně, 9.třídy/skupina, Húsková, zbývající část výuka ve spojené třídě, 2. a 3.vyuč.hodina, Paličková, Martínková (3.hod.Mikulenková – 8.A)
2.Beseda pro rodiče – Kyberšikana, lektor Bc. Velička, od 16.30 hod., školní jídelna, náhradní termín


Různé: 
1.Mléko do škol – 8.45 hod pro žáky 1.stupně, 9.40 hod. pro žáky 2.stupně, Čapková, ….
2.Projekt – Rainbow Run jde opět do škol!( Barevná třída) = soutěž o vstupenky ZDARMA, nutnost 80% účasti (zatím se přihlásilo 5 tříd, podmínku tedy nesplňujeme)
3.Renarkon – Buď OK!, 2.blok, vstupné 40 Kč, 8 až 9.30 hod. 2.A – Šebestíková, 10 až 11.30 hod., 2.B – Mydlářová, 6.3.
4.Renarkon – Buď OK!, 3.blok, vstupné 40 Kč, 8 až 9.30 hod. v 1.A – Valníčková, 1.D – Slaninová, 10 až 11.30 hod. v 1.B – Horáková, 1.C – Kulilová, 5.3.
5.Renarkon – Buď OK!, 3.blok, vstupné 40 Kč, 8 až 9.30 hod. v 3.A – Fialová, 4.A – Šmídová, 10 až 11.30 hod. v 3.B – Onderková (Svačinová), 4.B – Horák, 7.3.
6.Renarkon – Buď OK!, 3.blok, vstupné 40 Kč, 8 až 9.30 hod. v 5.A – Uličná, Dvořáček(Špacírová), 10 až 11.30 hod. v 5.B – Švidernochová, Dvořáček(Špačková), 8.3.
7.Knihovna – téma……………………, 8.30 – 10.30 hod., odchod ze školy…………,1.A – Valníčková, 7.3.
8.Zdravá 5 – pro 3.B – Onderková, pro 3.A – Fialová, změna termínu na 21.3.
9.Schůzka Občanského sdružení Zelená, 17 hod., sborovna, 5.3.
10.Recitační soutěž žáků 1.stupně – učebna 1.A, od 13.15 hod., 6.3.