Složení školské rady od 1.1.2018


Zástupce školy
Mgr. Zdeňka Burová – předsedkyně 
Mgr. Jan Šebesta
Zástupce rodičů
Bohumil Vaněk a Markéta Lahodová
Zástupce zřizovatele
Simona Uhrová a Vladimíra Dluhošová