Týdenní plán 25. – 29.6.2018  

Pondělí 25.6.

1.Plavání pro šk. rok 2017/18, Vodní svět Sareza, 8 – 8.45 hod., 2.A, 2.C
2.Třídnické práce od 25.6. do 28.6.
-Výuka na 1.stupni – 4 vyuč.hodiny, obědvají nejdříve nedružinové děti, pak ŠD
-Výuka na 2.stupni – 5 vyuč.hodin
3.Polanecké rybníky – sraz v 7.30 hod., odchod od ZŠ v 7.50 hod., do 12.30 hod., 3.C
4.Knihovna – Dobrodružné cesty, 9.40 – 11.40 hod., 5.C
5.Rodilí mluvčí USA, třídnické hodiny v 8. a 9.třídách, jazyková učebna
6.Ovoce do škol – 8.45 hod pro žáky 1.stupně, 9.40 hod. pro žáky 2.stupně 

Úterý 26.6.
1.Ovoce do škol – 8.45 hod pro žáky 1.stupně, 9.40 hod. pro žáky 2.stupně,
2.Exkurze – ZOO Lešná, 7 – 18 hod., 8.A
3.Hasík – 6.A v 1.vyuč.hod., 6.B ve 2.vyuč.hod., 6.C ve 3.vyuč.hod.
4.Exkurze – Trojanovice Tarzanie, 7.30 – 16 hod., cena cca 400 Kč, 7.A, 7.B
5.Exkurze – Landek park, odchod od školy v úterý v 8 hod., návrat středa 12.35 hod., 8.B
6.Chemie na hradě, 8 – 12 hod., 5.A

Středa 27.6
1.Exkurze – Rožnov pod Radhoštěm, 8 – 16.30 hod., 4.A, 4.B
2.Exkurze – Brno, 9.A, 9.B
3.Exkurze – Landek park, odchod od školy v úterý v 8 hod., návrat středa 12.35 hod., 8.B
4.DOV – Klamárium, 9.30 – 11.30 hod., 5.A

Čtvrtek 28.6.
1.Svět techniky – Ínávorfiš aneb tajemství utajených zpráv, 8.30 – 10 hod., sraz u školy v 8 hod., 5.C
2.Exkurze – Lanové centrum Olomouc, 7 – 16 hod., cena 500 Kč, 6.C

Pátek 29.6.
1.Vysvědčení – 1.vyuč hod., odchod do šaten po 1.vyuč.hodině, ŠD – vychovatelky přebírají žáky po 1.vyuč.hod., provoz do 15 hod.
2. Vysvědčení – pro 1. – 8. ročník, 8 až 8.45 hod., projev ŘŠ – 8.05 hod., 9.ročník – 9 hod., hala, slavnostní předání vysvědčení
3. Žáci 9. tříd nebudou při příchodu „zdobit“ ostatní žáky školy, pokud nebudou souhlasit. Rovněž nebudou čmárat po dveřích, nábytku, obkladech atd!!! V opačném případě zajistí vyčištění!
4. Žáci, kteří odcházejí ze školy, vrátí čipy ze ŠJ třídním učitelům v 1.vyučovací hodině, ve ŠJ jen nahlásí číslo čipu (platí pro žáky, kteří půjdou na oběd), při ztrátě uhradit 110 Kč u paní Krupičkové, VÝDEJ OBĚDŮ OD 11 HOD. DO 13 HOD.