Pondělí 18.3.
1.Plavání pro šk.rok 2018/19, 11.2. - 24.6.2019, Vodní svět Sareza, 8 – 8.45 hod., 2.A – Šebestíková, 2.B - Mydlářová, 8.45 – 9.30 hod., 2.C – Čenčíková, Burová A.
2.Mléko do škol – 8.45 hod pro žáky 1.stupně, 9.40 hod. pro žáky 2.stupně, Čapková
3.DOV – Proč, Svět v otázkách a odpovědích, 8 – 10.30 hod., vstupné 70 Kč, 4.A – Šmídová
4.OS Rozchodník – Kvetoucí jaro, 10 – 11.40 hod., vstupné 45 Kč, připravit konvici, děti své hrníčky, 1.C
– Kulilová
5.Zápis do 1.tříd – 3. a 4.4., možnost rezervace termínu na vrátnici – Čapková 

Úterý 19.3.
1.MŠ Na Jízdárně – návštěva školy, 1.A – Valníčková, 1.C – Kulilová, od 10 hod. 

Středa 20.3.
1.Ovoce do škol – 8.45 hod pro žáky 1.stupně, 9.40 hod. pro žáky 2.stupně, Čapková
2.OS Rozchodník – Bylinkování, vstupné 45 Kč, připravit konvici, děti své hrníčky,
8 – 9.40 hod. pro 4.C – Rokytová, 10 – 11.40 hod. pro 4.A – Šmídová,
3.Knihovna – Udatný český národ, 10 – 12 hod., odchod ze školy v 9.45 hod., návrat 12.30 hod., 4.C - Rokytová
4.ŠD – Kvíz pro 2.třídy, 13.30 – 14.30 hod., Šenderová 

Čtvrtek 21.3.
1.Zdravá 5 – 8 až 10 hod. pro 3.A – Fialová, 10 – 12 (11.40) hod. pro 3.B – Onderková(Svačinová)
2.Knihovna – Divný Strach Brach, 8 – 10 hod., 2.A – Šebestíková
3.Parlament – soutěž s Rychlými šípy + výstava, hala 8 – 14 hod. 

Pátek 22.3.
1.Knihovna – Kdo je hrdina?, 11 – 12.30 hod., 4.A – Šmídová
2.Klokan – matematická soutěž pro 6. – 9.třídy, max. 15 žáků z každého ročníku, od 10 hod., 60 min + 15 min org., učebna 6.A pro 7. a 9.ročník – Paličková, učebna 8.A – Húsková, Kurečková (od 10.50 hod.), učebna 8.A pro 6. a 8.ročník 

Různé:

1.Mléko do škol – 8.45 hod pro žáky 1.stupně, 9.40 hod. pro žáky 2.stupně, Čapková, 1.4., 15.4., 29.4.
2.Zápis do 1.tříd – 3. a 4.4., možnost rezervace termínu na vrátnici – Čapková, od 18.3.
MŠ Hornická – návštěva školy, cca 40 předškoláků, 25.3.
3.Hasík – preventivní program pro 6.třídy, tělocvična ŠD, 1.hod. – 6.A, Král, 2.hod. – 6.B, Král, 25.3., 8.4.
Hasík – preventivní program pro 2.třídy, tělocvična ŠD, 1.hod. – 2.A, Šebestíková, 2.hod. – 2.C,
Čenčíková, 3.hod – 2.B, Mydlářová, 2.4.