Vytisknout

Naše škola byla slavnostním způsobem otevřena v tehdejší hornické kolonii na Šalamouně jako Škola Míru. Projekt nové a na tu dobu moderní školy se uskutečnil díky absolutnímu nedostatku školských zařízení v obvodu. Vedením projektu byl pověřen mladý ostravský architekt Oldřich Špaček, který spolupracoval také se školskými odborníky. Stavba školy byla zahájena na počátku roku 1951 firmou Moravomont z Olomouce.

Termín odevzdání nové stavby do užívání žákům a pedagogům byl stanoven na počátek školního roku 1951/1952, ale vzhledem k tehdejší hektické "budovatelské" době se tento termín neustále posunoval. Správou školy byl pověřen Alois Hýl, pozdější to první ředitel našeho ústavu (od 13.7.1951).

V této první nové školní budově od vzniku republiky ve vnitřní Ostravě ale školní rok nezačal. Žáci a sbor byli nuceni strávit počátek školního roku dočasně v budově na Kafkově ulici. Školu tehdy tvořilo 203 žáků v pěti třídách !! a 7 pedagogů.

Opravdově začala Škola Míru pracovat 3.ledna 1952,ale jak uvádí školní kronika: "do rytmu školní práce zněly ještě údery řemeslníků, žáci a učitelé museli ještě přeskakovati prkna a klády, šatny doposavaď se nepoužívají a žactvo je nuceno přezouti se na schodech..." V tomto školním roce do naší školy nastoupila na krátký čas i pozdější slavná herečka Jiřina Bohdalová.

Ve školním roce 1952/1953 fungovalo již ve škole 14 tříd pro 543 žáků. Od 1.11.1952 začala ve škole fungovat školní družina a školní jídelna. V této budovatelské době bylo charakteristické, že ostravské školy měly své průmyslové kmotry. Nebylo tomu jinak i u naší školy, nad kterou převzaly patronát Důl Hlubina a elektrárna Karolina. Ve školním roce 1953-1954 se vedení školy ujímá nová paní ředitelka Františka Branžovská.

Naše škola se snažila rychle dospět, ať už organizací školy, tak i kvalitou pedagogického sboru a vytvářet dobré podmínky pro studium žactva, ale někteří žáci občas způsobovali pedagogům krušné chvilky. Od školního roku 1957-1958 byl zvolen novým ředitel našeho ústavu pan Miroslav Klanica.

Začátek školního roku 1965/1966 byl pro žáky i učitele slavnostní. Vzhledem k nárůstu žactva a nedostatku tříd byla totiž dokončena přístavba školy a její vnitřní adaptace s tím,že poprvé od otevření školy nebylo vyučováno na směny. Na škole působilo 28 členů pedagogického sboru a učilo se 731 žáků. Ve školním roce 1966-1967 byl novým ředitelem ustanoven Antonín Kutnohorský.

V r.1969, kdy se naše republika snažila z posledního najít socialismus s lidskou tváří, byl ironicky při Dni učitelů po slavnostním vyznamenání některých pedagogů promítnut film Spalovač mrtvol. V následném procesu normalizace došlo k odchodu (nucenému) jedenácti pedagogů. Noví pedagogové i ti co vydrželi pak ... při pohovorech po prostudování stranických materiálů kriticky posoudili období roku 1968. lnu dějiny. V "normalizačním" školním roce 1970-1971 nastoupil na místo ředitele školy Antonín Rastislav .


V roce 1975 byl ředitelem školy ustanoven pan Zdeněk Havrlant. Od roku 1977 započala spolupráce s Pedagogickou fakultou v Ostravě zaměřená nejenom na zajištění průběžné pedagogické praxe posluchačů, ale pracovníci školy byli v úzkém kontaktu s metodiky jednotlivých kateder a poskytovali posluchačům možnost získat podklady pro seminární a diplomové práce apod.

Ve školním roce 1982-1983 nastoupila na místo ředitelky školy paní Věra Šimečková. V roce 1992 nastoupila na místo ředitele paní Blanka Zachová a konečně v roce 1999 nastoupil na místo ředitele pan Aleš Koutný

 

Škola
Historie školy
Zobrazení: 3106