Vytisknout

Zde můžete napsat svůj vzkaz. Jen se prosím snažte situaci, problém nebo přání vysvětlit a popsat co nejpodrobněji. Pokud neuvedete své jméno, uveďte alespoň třídu nebo jméno učitele… Pokud budete chtít odpovědět, nezapomeňte na svůj e-mail.

Po mnoho let u nás ve škole v rámci primární prevence funguje schránka důvěry. Je umístěna ve vestibulu školy u šaten. V průběhu let jsme díky této schránce řešili problémy úsměvné, jindy malé a někdy bohužel i závažné. Schránka důvěry je rozšířena ještě o emailovou schránku důvěry.


Můžete zde napsat o svých problémech, dotazech, situacích, o kterých se stydíte mluvit nebo se někomu svěřit. Může se např. jednat o situace, kdy:

Možná vás něco trápí, vážný nebo zdánlivě nepodstatný problém a nemáte odvahu se na nás obrátit osobně. Ale všichni víme, že jediný problém, který se nedá vyřešit je ten, o kterém nikdo neví.

 

Škola
Školní poradenské pracoviště
Zobrazení: 1476