Provozní doba školní družinyranní 6.00-8.00 hod., odpolední 11.40-16.30 hod.
 

Hlavní zájmová činnost ve ŠD probíhá v době od 13.15 do 14.45 hod. Doba otevření ŠD pro odchod dětí domů je stanovena do 13.00 hod. (před zahájením hlavní zájmové činnosti), dále až 14.45 hod. Od 13.00 do 14.45 hod je budova ŠD uzavřena z důvodu bezpečnosti a narušování hlavní zájmové činnosti.


Potřeby dítěte ve ŠD: papírové kapesníčky (1 balení), označený ručník (nutno měnit 1x týdně), označené věci na převlečení pro pobyt venku (uložené v plátěné, označené tašce), výtvarné potřeby – podle domluvy s vychovatelkou

Přihlášení:
Dítě je přihlášeno do ŠD na základě zápisního lístku, který obsahuje tyto informace: jméno a příjmení, adresa, zdravotní potíže, telefon, doba pobytu dítěte ve ŠD, odchody domů. Odchod dětí ze ŠD probíhá na základě zápisního lístku nebo písemné omluvenky (vzor), předané předem vychovatelce ŠD. Dítě nebude puštěno ze ŠD na základě telefonního hovoru do ŠD nebo soukromého telefonního hovoru mezi rodičem a dítětem (mobil).

Odhlášení:
Dítě je odhlášeno ze ŠD písemným dokladem s termínem ukončení a podpisem zákonného zástupce dítěte.

Nevyzvednutí dítěte ze ŠD po skončení pracovní doby /16.30hod./: rodič (zák. zástupce) telefonicky oznámí důvod zdržení a situace se řeší s vychovatelkou - v opačném případě nevyzvednuté dítě vychovatelka předá službě na vrátnici a je sepsán zápis s vyzvedávajícím - při četnějším opakování nevyzvednutí se situace hlásí na OSPOD


Kontakt: 596614993 nebo 724024146 (do 16.h.)