Provoz škoní družiny: 

1. září  6.00-8.00hod., 9.40 – 15.30hod.

  • Během celého dne je možnost si vyzvednout osobně dítě nebo bude mít omluvenku s časem, kdy odchází samo domů.
  • 1.třídy dostanou veškeré informace ohledně provozu ŠD na informativní schůzce, která se bude konat 1. září ve školní jídelně.

 

Provoz školní družiny:  

od 2. září 6.00-8.00hod. (příchody: 6.00,6.30,7.00,7.15hod.), 11.40-16.30hod.

 

Možnost vyzvednutí dítěte:

12.00-13.00hod., kdy rodič zazvoní a dítě bude zavoláno. Rodič nevchází do prostor šaten. Dále ve: 14.30,15.00,15.30,16.00,16.15,16.30hod. – podle zápisního lístku, rodič čeká před ŠD.

Děti, které na konci loňského šk. roku odevzdaly předběžný zájem o ŠD dostanou 1.září od třídního učitele Zápisní lístek (přihlášku), Vnitřní řád školní družiny.

Zápisní lístek (ZL) a podepsané potvrzení se seznámením s řádem ŠD obratem další den děti předají vychovatelce. (Potřebujeme znát čas odchodu dítěte, podle kterého bude nachystáno k odchodu).

Platbu posílejte podle výše přeplatku, o kterém jste byli informováni v červnu. Pokud nevíte, ptejte se. Zaplaťte tak, aby na pololetí byla platba 1 000.-Kč!                                                                                                                        

Pohodový začátek školního roku přejí vychovatelky ŠD.