Pondělí 3. 9. 2019

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018, škola bude pro žáky otevřena od 7:40 hod., školní družina je otevřena od 6 hod.

První školní den bude ukončen pro žáky 2. - 9. tříd v 9:40.

První den ve školní družiněDne 3. 9. 2018 bude školní družina otevřena od 6:00 do 16:00. Během celého dne je možnost si dítě vyzvednout. Od 4. 9. 2018 následuje běžný provoz, ranní družina od 6:00 do 8:00 a odpolední družina od 11:40 do 16:30. Rodiče žáků prvních tříd budou informováni na schůzce dne 3. 9. 2018 ve školní jídelně, která začne cca. 8:15.
 
První den našich prvňáčkůV 8:00 přivítání prvňáčků jejich novými třídními učitelkami, ředitelem školy a zástupcem zřizovatele školy za Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, paní starostkou Ing. Petrou Bernfeldovou, která našim prvňáčkům nejenom popřeje mnoho úspěchů a radosti ve škole, ale také předá věcné dárky. Rodiče prvňáčků budou na 1. třídní schůzce v pondělí 3. září v 9:00 informováni o tom, co bude třeba dítěti pořídit.

Úterý 4.9.

PRODEJ STRAVENEK od 7.30 - 10.30, od 5.9. do 7.9. doplňkový prodej 7.30 – 8 hod.
Mobilní bufet – 8.45 až 10 hod (změna může nastat)

1.Organizace – náborové akce do mimoškolních aktivit, kroužků atd. v průběhu týdne
2.Činnost ve třídách: 1.třídy do 11.30 hod. (úterý – pátek)
2. – 5.třídy do 11.40 hod.(úterý – středa)
2.stupeň do 12.35 hod. (úterý – středa)
-Výuka na 1.stupni – 4 vyuč.hodiny
oběd od 11.30 hod 1.třídy, pak nedružinové děti, pak ŠD
Basket – nábor pro 1. až 3.třídy, 10 hod.
Církev – nabídka ve 2.třídách, od 10 hod.
-Výuka na 2.stupni – 5 vyuč.hodin 

Středa 5.9.
1.Organizace
-Výuka na 1.stupni – 4 vyuč.hodiny
oběd od 11.30 hod 1.třídy, pak nedružinové děti, pak ŠD
Geometrický svět - DOV, 8.30 – 10 hod., 4.A - Šmídová

-Výuka na 2.stupni – 5 vyuč.hodin 

Čtvrtek 6.9.
1.Plavání pro šk.rok 2018/19, Vodní svět Sareza, 8 – 8.45 hod., 3.A – Fialová (Hebronová), 3.B - Onderková, 6.9. 2018 do 24.1.2019
2.Organizace
-Výuka dle rozvrhu hodin 

Různé:

Platba ŠD jednorázově na období září až prosinec, lze na celý školní rok (200 Kč/měsíc)

1.Schůzka Občanského sdružení Zelená, sborovna, 17 hod., 11.9.
2.Třídní schůzky – 13.9.
3.Focení 1.tříd – 13.9.