Prvorepublikový týden od 22.10. do 26.10. – projekt

Pondělí 1.10.
1.Mléko do škol – 8.45 hod pro žáky 1.stupně, 9.40 hod. pro žáky 2.stupně, Čapková

 

Úterý 2.10. 

1.Knihovna – Třeťák Filip, odchod od školy 8 hod., návrat 10.20 hod., 3.A – Fialová
2.Schůzka Občanského sdružení Zelená, sborovna, 17 hod. 

Středa 3.10.
1.Ovoce do škol – 8.45 hod pro žáky 1.stupně, 9.40 hod. pro žáky 2.stupně, Čapková
2.Školní parlament – 7 hod., učebna……….., žáci čekají u šaten na ped.doprovod

Čtvrtek 4.10.

1.Plavání pro šk.rok 2018/19, Vodní svět Sareza, 8 – 8.45 hod., 3.A – Fialová (Hebronová), 3.B - Onderková, do 24.1.2019
2.ZOO – Zvířata naší přírody, cena 80 Kč, 8 – 12.35 hod., 2.C – Čenčíková, Špačková

Pátek 5.10.

1.DOV – Tvoříme ostravskou DNA, odchod ze školy 9.30 hod., návrat 12 hod., 4.A - Šmídová, Kurečková, 4.C - Rokytová, Pálková, 5.A - Uličná, Špacírová

Různé: 

1.Mléko do škol – 8.45 hod pro žáky 1.stupně, 9.40 hod. pro žáky 2.stupně, Čapková, 15.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12.
2.Plato ve škole – Franta, tužka, Mančuška, v rámci VV – 4. a 5.vyuč.hod., vstupné 20 Kč, 4.A - Kubjatková, 11.10.
3.ČČK – 1.pomoc pro život, teoretická část, 8 – 11.40 hod., interaktivní tabule, 9.A, 9.B, dohled vyučující podle RH, 15.10.
4.ČČK – 1.pomoc pro život, praktická část, 8 – 12.35 hod., učebny 6.A a 8.B, pro třídy 9.A, 9.B, dohled vyučující podle RH, 17.10.
5.OS Rozchodník – Táhneme za jeden provaz, 11.50 – 13.30 hod., vstupné 45 Kč, 8.A, 17.10.
6.Knihovna – Moderní pohádky, 11 – 12.30 hod., 4.A – Šmídová, 19.10.
7.Vánoční focení – informace ZŘŠ Burová, 2.11.
8.Vánoční jarmark – 13.12.