Prodej denně od 9:40 - 10:00 ve vestibulu školy.


Chytrá svačina je projektem sociálního podniku MELIVITA s.r.o., který vznikl v dubnu 2016. Svou činnost výroby a distribuci svačin zahájil o rok později, v roce 2017. Poskytuje práci 3 motivovaným lidem, kterým jejich různé okolnosti znesnadňují najít si práci na hlavní pracovní poměr.

více na stránkách projektu

Principy našeho sociálního podniku
Sociálněspolečenský prospěch
Zaměstnáváme různým způsobem znevýhodněné osoby.Poskytujeme svým zaměstnancům dlouhodobou a opakovanou podporu s ohledem na jejich specifické problémy. Dáváme prostor našim zaměstnancům podílet se na směřování podniku.

Ekonomický prospěch
Zisk používáme přednostně pro rozvoj podniku a/nebo pro naplnění našich společensky prospěšných cílů.

Enviromentální prospěch
Při výrobě zohledňujeme environmentální aspekty výroby i spotřeby (úspora energie, apod.)

Místní prospěch
Přednostně využíváme místní zdroje, tj. zaměstnáváme místní obvytele a nakupujeme od místních dodavatelů. - Starobělská pekárna, řežnictví uženářství Machač

Jaké jsou naše svačiny?
Všechny naše produkty připravujeme z čerstvých ingrediencí, které odpovídají současnému trendu i zdravotnímu hledisku dnešní doby. Naše pracovnice si zaměstnání váží, a to se odráží také v přístupu k němu, který spočívá především v pečlivosti. Svačinky připravují s cílem, aby dobře vypadaly a rovněž chutnaly.

Objednejte si Chytrou svačinu a podpoříte zaměstnávání znevýhodněných osob