Život dětem je obecně prospěšnou společností, jejímž posláním je pomáhat vážně nemocným dětem, které jsou odkázány na domácí péči svých rodičů. Život dětem se snaží těmto dětem zpříjemnit život a umožnit lepší rehabilitační péči, ozdravné pobyty, hradí nejrůznější potřebné pomůcky.