Pondělí 18.11.
1.Plavání pro šk.rok 2019/20, Vodní svět Sareza, 8 – 8.45 hod., 3.B - Mydlářová, 3.C – Svačinová,
8.45 – 9.30 hod., 2.A – Valníčková, 3.A Hebronová, 9.9.2019 – 27.1.2020
2.Mléko do škol – Čapková
3.Školní kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“, 2.vyuč.hod., učebna CH, žáci dle seznamu, Volná
4.Prezentace SŠ Zengrova, Vítkovice, cca 5 - 10 min., 12.25 hod. – 9.B, Bernát (OV), 12.45 hod. - 9.A, Bernát (OV)
5.Setkávání se seniory – žáci 6.A,B, 14.15 – 16.35 hod., Hudcová 

Úterý 19.11.
1.Vánoční focení – ŠD, od 8 hod., organizace ZŘŠ Burová
2.ŠD – Kouzelník RENO, 13.45 – 14.45 hod., vstupné 50 Kč, tělocvična ŠD 

Středa 20.11.
1.Beseda pro 9.roč na IPS při ÚP, 8.30 – 12 hod., odchod ze školy v 8 hod., 9.A – Mikulenková 

Čtvrtek 21.11.
1.Beseda pro 9.roč na IPS při ÚP, 8.30 – 12 hod., odchod ze školy v 8 hod., 9.B - Pokludová
2.Svět techniky – Geometrický svět, 10.30 – 12 hod., odchod ze ZŠ v 10 hod., 3.C – Svačinová 

Pátek 22.11.
1.Ovoce do škol – BOVYS, rozdělení do tříd zajišťuje Čapková
2.Svět techniky – Zrcadlení, 8.30 – 10 hod., odchod od ZŠ v 8 hod., návrat cca 10.30 hod., 3.A – Halšková
3.VZP – Vzpoura proti úrazům (vozíčkáři ve škole), 10 – 11.40 hod., 3.B – Mydlářová


Různé:

1.Mléko do škol – Čapková, 2.12., 16.12., 6.1., 20.1.
2.Vánoční pečení – 8 až 10.45 hod., školní kuchyňka, 5.C – Rokytová, 28.11.
3.Vánoční jarmark – 15 až cca 17 hod., 12.12.
4.Knihovna – Dobrodružné cesty, 9 – 10.30 hod., 5.A – Šmídová, 25.11.
5.Prezentace SŠ Educanet, cca 10 min., 10.35 hod. – 9.A, Dvořáček (ČSP), 10.55 hod. - 9.B, Dvořáček (ČSP), 27.11.
6.OS Rozchodník – Na statku, vstupné 45 Kč, 8 – 9.40 hod pro 1.B – Uličná, 10 – 11.40 hod. pro 1.C – Čenčíková, 25.11.
7.DL – NASTUPOVAT! DĚJÁK Z RYCHLÍKU 8.30 hod., vstupné 60 Kč, 8.A – Dvořáček, 8.B – Trčka, 8.C – Král, 28.11.