Speciální pedagog

Školní speciální pedagog: Mgr. Marek Záruba
Konzultační hodiny: dle domluvy 
Telefon: +420 5966633962
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Místnost 301, druhé patro

 

Činnosti školního speciálního pedagoga

 

Depistážní činnosti

Screening žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) a jejich zařazení do speciálně-pedagogické péče.

 

Diagnostické a intervenční činnosti (péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení
 • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuální péče a podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností)
 • Realizace intervenčních činností:
  • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem, vedení předmětu speciálně pedagogické péče, činnosti reedukační, kompenzační a stimulační
  • participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu a PLPP
  • průběžné vyhodnocování účinnosti stanovených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav
  • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a diagnostických materiálů
  • zabezpečení průběžné komunikace s rodinou (zákonným zástupcem) žáka se SVP
  • speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy
  • konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování realizace navržených podpůrných opatření u žáků se SVP
  • konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení

 

Metodické a koordinační činnosti

 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole
 • Spolupráce se školními poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů