Víte jak se zachovat při anonymním výhružném telefonátu nebo ozbrojeném útoku v prostředí školy, či jiné veřejné instituce? Pro potřebu snížení rizika a prevence těchto patologických jevů byly vytvořeny informační letáky a brožury Krajského úřadu Moravsko-slezského kraje.Program ZRIVI (www.zrivi.cz), který je vytvořen příslušníky bezpečnostních sborů, se zabývá chováním veřejnosti v situaci náhlých ozbrojených útoků. Disponují přímou praxí i řadou případových studií pro incidenty agrese a ozbrojených útoků z prostředí škol a školských zařízení, vč. jejich rozborů a řešení (př. ZŠ Havířov, učitel střílející v Raškovicích, kauza Žďár aj.).
Členové jsou taktéž spoluautoři informačních letáků a brožur KÚ Msk vážících se k ozbrojenému útoku a anonymnímu výhružnému telefonátu.