Nejen ruskou gramatikou živ je člověk, a proto jsme se rozhodli poznat Rusko i zábavnější formou. Proto skupina ruštinářů ze 7.A vyzkoušela tradiční ruské pokrmy. Sešli jsme se v hojném počtu v úterý 18. února po vyučování.