Portál Kamdětmi.com připravil kreativní soutěž pro malé školáčky, kteří se ve vyučování seznamují s počítáním času. Rádi bychom je společně v tom co možná nejvíce podpořili a motivovali a zároveň i šířili osvětu o tom, že ručičkové náramkové hodinky stále patří na ruce školáků a na rozdíl od mobilů je mohou doprovázet po celé vyučování.

A je to tady! S novým školním rokem hledáme nadšené HLEDAČE PRAMENE VODY 2020. Co je nového? Teoretická část PROJEKTU HLEDEJ PRAMEN VODY 2020 bude nyní snazší :)! Redukujeme počet úkolů ze šesti na čtyři. Pro vás to znamená více času a prostoru na jednotlivé úkoly.

Školní jídelna připravila pro naše děti zeleninové překvapení, děti si mohou samy vybrat a ochutnat svou oblíbenou zeleninu. Věříme, že salátový bufet zvýší atraktivitu a samozřejmě také spotřebu zdravé zeleniny.

Diecézní charita ostravsko-opavská zřídila nový sociální podnik MELIVITA s. r. o., který se zabývá výrobou svačin v rámci projektu Chytrá svačina. Zaměstnává různým způsobem znevýhodněné osoby a při výrobě zohledňuje environmentální aspekty výroby i spotřeby (úspory energie apod.).