Výzkumná instituce Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), vyhlásila kreativní soutěž na téma „Zlepšete dopravu s námi“. Soutěž je určena pro žáky II. stupně základních škol a pro studenty středních škol a gymnázií z ČR. Zapojit se mohou jednotlivci, nebo týmy o velikosti 2 až 5 osob.Týmy musí být tvořeny žáky nebo studenty jedné školy. V rámci jedné školy lze utvořit i více soutěžních týmů.

 

Cílem soutěže je společně vytvořit dopravu bezpečnější, ekologičtější, efektivnější a příjemnější. Je na každém, zda zvolí téma reálné dopravní situace, či se bude jednat o vizi do budoucna. Hodnocena bude jak samotná myšlenka, tak kreativita.
Soutěž se uskuteční v termínu od 25. 8. 2019 do 30. 11. 2019. Registrovat se můžete zde: www.cdv.cz/soutez