Diecézní charita ostravsko-opavská zřídila nový sociální podnik MELIVITA s. r. o., který se zabývá výrobou svačin v rámci projektu Chytrá svačina. Zaměstnává různým způsobem znevýhodněné osoby a při výrobě zohledňuje environmentální aspekty výroby i spotřeby (úspory energie apod.).

Všechny produkty zaměstnanci připravují z čerstvých ingrediencí, které odpovídají současnému trendu i zdravotnímu hledisku dnešní doby. Zaměstnanci připravují pečlivě svačiny s cílem, aby dobře vypadaly a rovněž chutnaly.