Bellhop žádanka na čipy

Zákonný zástupce žáka svým podpisem potvrzuje převzetí čipů uvedených v protokolu o čipech určených k vyzvedávání žáka ze školní družiny.....

Uvolňovací list

Slouží k uvolnění žáka ze ŠD v odlišný čas nebo jinou osobou, než je uvedeno rodiči v přihlášce do ŠD. Z důvodů zvýšené bezpečnosti propustí vychovatelé žáka při změně odchodu pouze po odevzdání tohoto formuláře vyplněného rodiči.....