Vážení rodiče,
nabízíme Vám službu pro celoročně přihlášené děti do školní družiny a rodiče, kteří nemají během třídních schůzek a pohovorů možnost využít vlastní hlídání svého dítěte. Máte-li o tuto službu zájem, kontaktujte prosím emailem vedoucí vychovatelku Valoškovou, a to s ohledem na organizaci nejpozději do 10.11.2022 do 15:00 h. Vyzvednutí dětí bude probíhat standardní cestou přes terminál Bellhop, který je již na tento den nastaven do 18:00 h. Taktéž máte možnost konzultace s vedoucí vychovatelkou.

 

Vychovatelky ŠD 2022 - 2023