Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením se přímo ve školní jídelně budou od 25. 5. 2020 stravovat pouze žáci 1. stupně, kteří docházejí do školních skupin. Obědy na 5/2020 jim budou navedeny na základě přihlášky a úhradu stravného pokryje přeplatek z měsíce března 2020.

Žák, který se nestravoval a přeplatek nemá, zašle na účet 43-1004080217/0100, variabilní symbol 324100, specifický symbol = č. čipu, nebo do poznámky jméno žáka, neprodleně platbu na 5/20, nejpozději do 21. 5. 2020, ve výši 125,- Kč, (5. třída 135,- Kč).

Platba hotově na měsíc 6/20 se bude vybírat 27. 5. 2020 od 8.00 do 12.00 hod. – použijete zadní vchod do školy a dodržujte, prosím, rozestupy 2 metry.

Odhlášení stravy bude probíhat den předem do 14.00 hod. telefonicky (596632605, 725 059 481) nebo www.estrava.cz.

 

Informace pro cizí strávníky

Od 1. 6. 2020 do 26. 6. 2020 se mohou stravovat cizí strávníci. Obědy ale nemohou konzumovat ve školní jídelně, budou vydávány u služebního vchodu do ŠJ (rampa) od 11.00 do 11.30 hod. pouze do jednorázových boxů, za který budeme účtovat 10,- Kč. Do vlastních jídlonosičů nelze obědy vydávat.

Prodej obědů na 6/20 se bude vybírat jen 27. 5. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin – použijete zadní vchod do školy a dodržujte, prosím, rozestupy 2 metry.


V případě dotazů volejte 725 059 481 nebo 59 663 26 05, p. Krupičková.