Řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Školní jídelna zabezpečuje stravování žákům a zaměstnancům školy, taktéž externím strávníkům ve vyhrazenou dobu.