Od 12.4.2021 je školní jídelna opět v provozu. Přihlašování a odhlašování stravy na 12.4.2021 můžete provádět od 7.4.21 do 9.4.2021 do 14.00 hodin.

 

Žáci na prezenční výuce se budou stravovat přímo ve školní jídelně
od 11.40 hod. – 13.00 hod.
Ostatní žáci mají možnost si odebrat oběd do jídlonosiče u výdejního okénka
od 13.05 hod. - 13.30 hod.
Cizí strávníci si mohou odebrat oběd do jídlonosiče
od 10.40 hod. – 11.15 hod. (zadní vchod)


Platby stravného na 4/2021

Strávníci, kteří zaplatili zálohově (TP) stravné na 4/21 jsou automaticky přihlášeni ke stravování. V případě, že se nechtějí stravovat, musí si ODHLÁSIT STRAVU SAMI na www.estrava.cz, nebo na mob.č. 725 059 481 p. Krupičková.


Převod plateb na 4/2021
Strávníci, kteří nezaplatili stravné na 4/21 zálohově a chtějí provést převod peněz z minulých měsíců na 4/21, musí ZAVOLAT na mob.č. 725 059 481 p.Krupičkové, která převod provede. Převod NEPROBÍHÁ AUTOMATICKY.