Informace ke stravování – květen 2021

Žáci na prezenční výuce se budou stravovat přímo ve školní jídelně od 11.40 hod. – 13.00 hod. Ostatní žáci mají možnost si odebrat oběd do jídlonosiče u výdejního okénka od 13.05 hod. - 13.30 hod.....