Z důvodu výrazného zdražování potravin dojde od 1.9.2022 ke zvýšení ceny stravného. Prosím o úpravu trvalých příkazů – navýšení zálohové platby již k 15.8.2022 na stravné v měsíci září 2022.

Stravné se zasílá na účet ZŠ 43-1004080217/0100 do 15. dne v měsíci na následující měsíc. Částka = viz tabulka níže/ ceny stravného.

Prodej pro cizí strávníky na září 2022: Cena pro cizí strávníky bude uveřejněna během srpna 2022.
 

Ceny obědů pro strávníky dle jednotlivých kategorií

Žák 7 - 10 letŽák 11 - 14 letŽák 15 a více let
32,- / oběd 34,-/ oběd 36,- / oběd
Platba na účet měsíčně: 750,- Kč Platba na účet měsíčně: 800,- Kč Platba na účet měsíčně: 850,- Kč

Číslo účtu: KB 43-1004080217/0100 Variabilní symbol: 324100

Specifický symbol: číslo čipu bez nul

Číslo účtu: KB 43-1004080217/0100 Variabilní symbol: 324100

Specifický symbol: číslo čipu bez nul

Číslo účtu: KB 43-1004080217/0100 Variabilní symbol: 324100

Specifický symbol: číslo čipu bez nul

Splatnost: vždy do 15. dne v měsíci na následující měsíc Splatnost: vždy do 15. dne v měsíci na následující měsíc Splatnost: vždy do 15. dne v měsíci na následující měsíc

 

Vyúčtování proběhne 1x ročně – v červenci daného roku.

Stravovací čip: první čip dostane žák zdarma, při ztrátě zaplatí 120,-Kč.