Více informací a nákup pomůcek možný u paní zástupkyně Z. Burové