I. Zahájení pro 1. třídy

Omlouváme se za komplikace z důvodu povinnosti školy testovat žáky na Covid-19. Testy si dělají děti samy (může pomoci i rodič), jsou rychlé, jen z okraje nosu a opravdu bezbolestné.


• Od 8:00 testování ve školní jídelně – může pomoci i 1 zákonný zástupce (rodič).
• Po testování odchod do tříd – mohou i dva zákonní zástupci – společné zahájení.
• Informační schůzka školní družiny pro rodiče od cca 8.30 hod. ve školní jídelně.
• Vychovatelky převezmou v 8.45 hod. žáky, které si nemůže převzít 1 z rodičů, a odvedou do ŠD.
• Úvodní schůzka třídních učitelů se zák. zástupci žáků 1. tříd v 9 hod. (1 zák. zástupce).
• Provoz ŠD od 6 hod. do 15.30 hod. (další dny již do 16:30).


II. Zahájení pro 2.- 9.třídy

• 8:00 - 9.40 hod – testování ve třídách.
• 2. září - 1. stupeň 4 vyučovací hodiny (8:00 – 11:40), 2. stupeň 5 vyučovacích hodin (8:00 – 12:35)

 

III. Výdej obědů

• 11:45 - 14:00


IV. Prodej obědů

• 7:30 – 11:00 (31. srpna 7:30-10:00, 2.září 7:30-11:00)