Třída

Třídní učitel

I.A

Marie Valníčková

I.B

Soňa Horáková

I.C

Pavla Kulilová

II.A

Iveta Šebestíková

II.B

Jana Uličná

III.A

Petra Halšková

III.B

Libuše Brhláčová

III.C

Slávka Bartková

IV.A

Michaela Žemborská

IV.B

Jiří Horák

IV.C

Libuše Smreková

V.A

Dominika Bakončíková

V.B

Jana Šmajstrlová

V.C

Lenka Rokytová

VI.A

Romana Mertová

VI.B

Monika Martínková

VI.C

Veronika Ziklová

VII.A

Vladimír Dvořáček

VII.B

Anna Burová

VIII.A

Radana Mikulenková

VIII.B

Ivo Bernát

VIII.C

Nina Hudcová

IX.A

Pavel Trčka

IX.B

Tatiana Gajdová