Žáci a pedagogové naší školy v pracovních činnostech připravili dárky pro pacienty Městské nemocnice Ostrava, kteří nemohou trávit Vánoce doma, mezi svými blízkými. Také jsme panu P. Mgr. Markovi Žukovskému, nemocničnímu kaplanovi, předali vánoční přání pro zaměstnance jednotlivých oddělení.