Jednotná přijímací zkouška ve školním roce 2017/2018, jež se koná formou písemného testu (matematika a český jazyk) ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny:


1. termín:

12. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělávání
13. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín:

16. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělávání
17. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
Náhradní termín je stanoven pro všechny obory vzdělávání na tyto dny:
1. termín: 10. května 2018
2. termín: 11. května 2018


Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělávání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělávání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělávání v konzervatoři (talentové zkoušky).

Přijímací řízení
• 2 přihlášky (u třídních učitelů - začátek února)
• zápisový lístek (žáci vyzvednou u VP oproti podpisu 1 ZL – do 25. února)
přihlášky odevzdat na SŠ do 1. 3. 2018
• duben – přijímací zkoušky
• zápisový lístek odevzdat na SŠ do 10 dnů ode dne přijetí
• odvolání do 3 dnů od sdělení o nepřijetí

 

Přejeme hodně štěstí u přijímacích zkoušek a úspěch při dalším studiu!!!

• Pro informace o SŠ v celé ČR: http://www.atlasskolstvi.cz/

 

Užitečné www stránky:

Popisy povolání, testy:

http://www.istp.cz/

http://www.gwo.cz/ 

http://www.mamenato.cz/

Testy k volbě povolání a příprava na přijímací zkoušky:

http://www.ceskaskola.cz/

http://www.neflakamse.cz/

http://www.zkousky-nanecisto.cz

http://www.scio.cz

http://www.az-smart.cz

http://www.sokrates.cz/

http://www.rcv.cz/

http://www.vzdelavani.cz/

http://www.volbapovolani.cz/

http://www.rvp.cz/

http://www.infoabsolvent.cz/

http://www.nuov.cz/

http://www.vychova-vzdelavani.cz/

Pro zlepšení prospěchu:

http://www.zaskolou.cz/

http://www.skolaonline.cz/

http://www.vzdelani.cz/

Informace ze světa práce:

http://www.job-tip.cz/

http://www.portal.mpsv.cz/

http://www.vstupnatrhprace.cz/

Informace o volných místech na středních školách:

http://www.msmt.cz/

http://www.kr-moravskoslezsky.cz

Institut pro děti a mládež:

http://www.icm.cz/

Databáze dalšího profesního vzdělávání (rekvalifikace):

http://www.eu-dat.cz/